VISIOMME

KOMPAKTI, PUHDAS JA KIERRÄTETTÄVÄ 


HansaCRakennusala ja asuminen käyvät parhaillaan läpi merkittäviä muutoksia. Erityisesti tiuhaan asutuilla alueilla kompaktin asumisen ja funktionaalisen sisustuksen trendi on erittäin voimakas. Kodeilta haetaan äärimmäistä toiminnallisuutta, jolloin ratkaisevaa ei ole neliöiden määrä, vaan se, miten ne on hyödynnetty – vähemmän on enemmän.

Kompaktin asumisen myötä myös yhteisöllisyyden merkitys kasvaa voimakkaasti. Enää ei välttämättä haluta omistaa isoja kiinteistöjä yksin, vaan tiloja voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaan. Omaksi tilaksi riittää pienempikin yksikkö, kun muut toiminnot ovat yhteisissä tiloissa. Toiminnallisten tilaratkaisujen ohella ihmiset haluavat enenevässä määrin panostaa asumisen terveellisyyteen ja ekologisuuteen. Yleistyvät sisäilmaongelmat ja kasvanut tietoisuus ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta ovat saaneet ihmiset kiinnittämään erityistä huomiota sisäilman puhtauteen ja valmistusmateriaaleihin; myrkyttömät, päästöttömät ja kierrätettävät valmistusmateriaalit tulevat olemaan lähitulevaisuuden myyntivaltteja.  

kierrätys-pieni

 

Konttirakentamisella pystytään vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita tulevaisuuden asumiselle asetetaan - tarkoin valikoiduilla materiaaleilla ja innovatiivisilla elementeillä konteista saadaan valmistettua kompakteja ja kierrätettäviä tilaratkaisuja, joissa sisäilman puhtauteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Konttirakentaminen soveltuu monenlaiseen rakentamiseen: konteista voidaan valmistaa mm. asuntoja, toimistoja ja väliaikaisia pop up -liikekeskuksia, jotka tilatarpeen muututtua voidaan joko muuntaa muuhuun käyttöön soveltuviksi tai siirtää sellaisenaan uuteen lokaatioon.